Kvalifisering

Kan du svare JA på følgende spørsmål?

  1. Jobber din bedrift med å utvikle et nytt innovativt produkt eller tjeneste?
  2. Har du mål om å lansere produktet eller tjenesten internasjonalt?

Da kan vi sikkert hjelpe deg. Ta gjerne kontakt med oss slik at vi kan gjøre en gratis og uforpliktende vurdering av dine muligheter til å søke offentlig tilskudd.

Det finnes en rekke tilskuddsordninger i Norge for alt fra landbruk til kultur, bistand og andre formål. I Fazit AS fokuserer vi imidlertid på tilskuddsordningene til Innovasjon Norge samt Skattefunn. Ordningene vi jobber med er rettet mot innovasjon og produktutvikling.

Ring oss i dag på tlf 93 03 05 75