100 % godkjenningsrate i 2016

Posted on Posted in Offentlig tilskudd

I 2016 sendte Fazit Consulting inn 20 søknader om offentlig tilskudd på vegne av våre kunder. Alle søknadene ble godkjent. 7 av søknadene ble skrevet av to innleide frilansere. Alle søknadene ble kvalitetssikret av daglig leder Morten Stenersen. Morten har nå over 10 års erfaring med skriving av søknader om offentlig tilskudd. Han arbeidet i […]