Fazit har blitt Aksjeselskap

Posted on Posted in Nyhet

Morten Stenersen har drevet selvstendig søknadsvirksomhet siden 2009 gjennom enkeltpersonforetaket Fazit Consulting. I 2016 oppnådde han ekstra gode resultater med 100 % godkjenningsrate, og en omsetning på 1.516.115 kr eks mva. På bakgrunn av sine gode resultater i søknadsbransjen valgte Morten i mars 2017 å ekspandere sin virksomhet ved å starte Fazit AS og ansette både skribenter og selgere. Mortens rolle i selskapet er å være daglig leder samt kvalitetssikre alle søknader og stå for opplæring. Målet er å overføre kompetansen til de ansatte slik at selskapet kan vokse og betjene flere kunder.