100 % godkjenningsrate i 2016

Posted on Posted in Offentlig tilskudd

I 2016 sendte Fazit Consulting inn 20 søknader om offentlig tilskudd på vegne av våre kunder. Alle søknadene ble godkjent. 7 av søknadene ble skrevet av to innleide frilansere. Alle søknadene ble kvalitetssikret av daglig leder Morten Stenersen. Morten har nå over 10 års erfaring med skriving av søknader om offentlig tilskudd. Han arbeidet i Nofas AS fra 2005 til 2008 før han startet Fazit Consulting i 2009. Tilsammen har han skrevet og kvalitetssikret over 300 søknader. Hans utdannelse som sivilingeniør innen produktutvikling og produksjon har gitt han en god teknisk forståelse.

I 2017 er vårt mål å sende inn flere søknader enn i 2016. Vi har i desember 2016 etablert oss med kontor på Kontorhuset i Drammen og tar gjerne på oss søknadsoppdrag for både nye og eksisterende kunder.